Archív zpráv

VNITŘÍ TRH: Komise zahájila šetření praktik v obchodě online


Evropská komise dnes zahájila tři separátní šetření s cílem posoudit, zda některé praktiky prodeje online neomezují přeshraniční výběr evropským spotřebitelům, tj. nezabraňují nákupu spotřebitelské elektroniky, videoher, ubytování v hotelích za konkurenční ceny. Takové chování může porušovat pravidla hospodářské soutěže EU, které zakazují protisoutěžní dohody mezi společnostmi. Vyšetřování má za cíl řešit konkrétní problémy omezení maloobchodních cen, diskriminaci na základě umístění a geografické blokování.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky       < ICT