Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament souhlasí se zrušením vízové povinnosti pro občany Gruzie


Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil legislativní návrh, díky kterému budou moci občané Gruzie cestovat do EU bez povinnosti mít vízum. Gruzínci vlastnící biometrický pas budou moci vstoupit do EU bez víza na dobu 90 dní ve 180 denním období a to jak pro obchodní, tak turistické a rodinné důvody. Nebudou ale moci na území EU vykonávat práci. Zaveden bude také mechanismus, díky kterému by se mohla znovu zavést vízová povinnost v případě silných migračních toků. Návrh také musí schválit Rada.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod