Archív zpráv

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Komise vydala balíček na podporu provádění environmentální politiky EU


Evropská komise dnes představila balíček opatření, které by měli pomoci členským státům v implementaci legislativy v oblasti životního prostředí. Balíček se skládá z 28 zpráv o jednotlivých členských státech, sdělení, které shrnuje tyto zprávy a zabývá se oblastmi jako kvalita vzduchu, zpracování odpadu a cirkulární ekonomika, kvalita vody a dalšími. Poslední částí balíčku jsou doporučení pro členské státy ohledně oblastí, ve kterých by se měly zlepšit.


Zprávy pro jednotlivé členské státy naleznete zde
Sdělení naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí