Archív zpráv

VEŘEJNÉ KONZULTACE: Budoucnost Evropského sboru solidarity


Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci týkající se budoucnosti tzv. Evropského sboru solidarity, který nabízí mladým lidem možnost zapojit se do různých aktivit souvisejících s řešením některých problémů EU. Komise slíbila, že v první polovině tohoto roku zveřejní legislativní návrh týkající se právního základu tohoto sboru, k čemuž se mohou zúčastněné strany pomocí konzultace vyjádřit.


Konzultace bude otevřená do 2. dubna 2017 a zapojit se do ní můžete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Veřejné konzultace EU