Archív zpráv

DOPRAVA: Komise umožní kombinaci prostředků z CEF a EFSI pro rozvoj dopravní infrastruktury


Evropská komise včera zveřejnila výzvu k předkládání návrhů na financování velkých infrastrukturních projektů v oblasti dopravy v EU. V rámci výzvy poprvé umožnila kombinovat finanční granty z Nástroje na propojení Evropy (CEF) s financemi z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je hlavním pilířem investičního plánu pro Evropu. Podle Komise možnost tohoto kombinovaného financování přispěje k rychlejšímu zlepšení dopravní infrastruktury v EU.

 

Více informací o výzvě naleznete zde


< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Doprava