Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Parlament podporuje vytvoření společné obranné politiky


Členové výborů pro zahraniční věci a ústavní záležitosti Evropského parlamentu včera přijali společné usnesení, ve kterém podporují vytvoření Evropské obranné agentury financované z rozpočtu EU a založení zasedání ministrů obrany členských států EU v Radě. Podle poslanců je vytvoření společné evropské obranné politiky otázka politické vůle, protože Lisabonská smlouva tomuto kroku podle nich nebrání. O usnesení bude v březnu hlasovat Parlament na svém plenárním zasedání.

< Archív zpráv       < Zajímavosti a postřehy z EU