Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: CETA na plénu Evropského parlamentu


Ve středu 15. února bude plénum Evropského parlamentu hlasovat o udělení souhlasu s uzavřením Komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou jménem EU. V případě kladného výsledku hlasování bude možné spustit prozatímní provádění dohody – to lze očekávat nejdříve v průběhu dubna 2017.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod