Archív zpráv

DOPRAVA: Státní podpora pro německou síť elektromobilů


Evropská komise dospěla k závěru, že německý plán na zavedení celostátní infrastruktury pro dobíjení elektromobilů je v souladu s pravidly EU o státní podpoře. Investice v průběhu čtyř let dosáhnou výše 300 milionů euro, a zabezpečí instalaci nového standardu vysokorychlostních dobíjecích stanic pro elektromobily, stejně jako rozšíření stávající infrastruktury. Podpora projektu vyžaduje, aby elektřina pocházela z obnovitelných zdrojů energie a přispívala k evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu. Podpora bude přiřazovaná prostřednictvím otevřeného a transparentního nabídkového řízení.


< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Doprava