Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Rada podpořila posílení přeshraničních spotřebitelských práv


Rada pro konkurenceschopnost na svém dnešním zasedání udělila obecný přístup k posílení spolupráce mezi národními orgány zodpovědnými za uplatňování legislativy týkající se ochrany spotřebitele. Cílem návrhu je modernizovat mechanismy spolupráce mezi členskými státy a redukovat škody způsobené přeshraničními spotřebitelskými spory v EU. Návrh by měl také posílit důvěru spotřebitelů v přeshraniční nakupování online.


Více informací naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele