Archív zpráv

FINANCE: Nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem skrz nečlenské státy EU


Evropská komise uvítala dnešní dohodu Rady pro hospodářské a finanční věci ohledně nových pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem skrz nečlenské státy EU. Nová pravidla zakážou nadnárodním společnostem vyhýbat se placení daní z příjmu právnických osob využíváním rozdílů v daňových systémech mezi členskými a nečlenskými státy EU. Nová pravidla vstoupí v platnost 1. ledna 2020.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie