Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: ČR nevykazuje žádné nerovnováhy


Evropská komise dnes zveřejnila Zprávu o České republice za rok 2017. Zpráva poskytuje komplexní analýzu české ekonomiky a hodnotí potřebu reforem v jednotlivých oblastech. Dokument poslouží jako podklad pro formulaci doporučení Evropské komise České republice 2017, jejichž zveřejnění se očekává v květnu 2017. ČR učinila výrazný pokrok v posílení fiskálního rámce, omezený pokrok naopak u zadávání veřejných zakázek či elektronizace veřejné správy. Při hodnocení makroekonomické situace lze uvést, že nevykazuje žádné nerovnováhy.


< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie