Archív zpráv

VEŘEJNÁ KONZULTACE: konzultace Komise na téma revize klíčových kompetencí celoživotního vzdělávání


S cílem revidovat doporučení pro klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání z roku 2006 spustila dnes Komise veřejnou konzultaci, která poběží do 19. května. Cílem revize je definovat, které znalosti a kompetence potřebuje mládež získat, aby byla úspěšná na trhu práce, se zvláštním zaměřením na vzdělávání v podnikání.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Veřejné konzultace EU