Archív zpráv

DOPRAVA: Silniční doprava na pondělní Radě ministrů hospodářství


Ministři hospodářství na včerejší Radě pro konkurenceschopnost diskutovali mj. o konkurenceschopnosti jednotného trhu v oblasti silniční dopravy. Diskusi vyvolalo prohlášení 9 zemí (BG, CZ, HU, LAT, LT, PL, RO, SK, SI), které upozorňují na přijímání národních opatření, jež vedou k negativnímu dopadu na sektor silniční dopravy. Ten je následně zatěžován nadbytečnou administrativní zátěží, překážkami, právní nejistotou a narušováním dodavatelského řetězce zboží. Komise reagovala tím, že nyní prověřuje kompatibilitu národních opatření s právem EU. Informovala rovněž, že v následujících měsících chystá předložit silniční balíček, který bude založen na čtyřech pilířích – ty se zaměří na fungování vnitřního trhu, sociálních aspektů silniční dopravy, zpoplatnění silnic a digitalizaci a interoperabilitu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava