Archív zpráv

ENERGETIKA: Čistá energie na pondělním jednání ministrů


Ministři zodpovědní za oblast energetiky se budou na svém jednání 27. února zabývat osmi legislativními návrhy, které jsou součástí balíčku pro čistou energii. Jedná se o energetickou účinnost, design trhu s elektřinou, bezpečnost dodávek, obnovitelné zdroje energie a jejich správu. Ministři budou hledat odpověď na otázky, jak dosáhnout zásadního pokroku, jak vytvořit klíčové synergie pro celý přístup a jak nejlépe využít regionální spolupráci. Komise na zasedání bude informovat o pokroku při dosahování cílů Energetické unie v roce 2016. Během oběda budou ministři diskutovat o správě Energetické unie.

< Archív zpráv       < Zajímavosti a postřehy z EU       < Energetika       < Průmysl