Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Obchodní dohody mají pozitivní dopad na zemědělsko-potravinářský sektor v EU


Evropská komise dnes zveřejnila novou studii, která ukazuje, že obchodní dohody EU se třetími zeměmi mají pozitivní vliv na zemědělsko-potravinářský sektor v EU. Nejenže dohody zvyšují export zemědělsko-potravinářských produktů, pomáhají také vytvářet nová pracovní místa v tomto sektoru. Studie navíc ukazuje, že zvýšení dovozu těchto produktů v důsledku obchodních dohod má na evropský zemědělsko-potravinářský sektor minimální dopad. Studie se detailně zabývala dohodami EU s Mexikem, Jižní Koreou a Švýcarskem.


Celou studii naleznete zde


< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Daně, finance, statistiky a studie