Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlament a Rada se dohodly na zrušení vízové povinnosti pro ukrajinské občany


Zástupci Evropského parlamentu a Rady včera dosáhli neformální dohody, díky které budou moci občané Ukrajiny vlastnící biometrický pas cestovat do EU na dobu 90 dní v období 180 dnů bez víza. Cesty budou moci být uskutečněny jak pro obchodní, tak rodinné a turistické důvody. Zrušení vízové povinnosti se bude vztahovat na všechny země kromě Irska a Spojeného království a nestanovuje právo pracovat v EU. Dohodu nyní musí ještě potvrdit výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, celý Parlament na svém plenárním zasedání a poté bude předán Radě.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod