Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Budoucnost Evropské unie


Evropská komise dnes předložila bílou knihu o budoucnosti Evropy nazvanou Cesty jednoty pro EU s 27 členy, která je příspěvkem k summitu plánovanému u příležitosti 60. výročí EU na 25. března 2017 v Římě. Dokument popisuje hlavní výzvy a příležitosti pro EU v následujících deseti letech a stanovuje pět scénářů, jak by se mohla EU vyvíjet do roku 2025, podle toho, jaká rozhodnutí evropští lídři přijmou. V tomto roce Komise přijme další diskusní dokumenty na téma sociální rozměr EU, prohlubování hospodářské a měnové unie, potenciál globalizace, budoucnost evropské obrany a budoucnost financí EU. Prosincová Evropská rada vyvodí první závěry, které načrtne předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém zářijovém projevu o stavu Unie.
 
Více informací zde.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU