Archív zpráv

ENERGETIKA: Rada přijala obecný přístup k revizi ETS


Rada přijala 28. února obecný přístup k revizi systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), který je jedním z klíčových nástrojů pro snižování emisí skleníkových plynů. Revize by měla přispět k dosažení evropského cíle snížit emise alespoň o 40% do roku 2030 tak, jak bylo vyjednáno v Pařížské dohodě o změnách klimatu. Rada nyní může zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem, který přijal pozměnění k návrhu směrnice z července 2015 na plenárním zasedání 15. února 2017.

< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Energetika       < Výzkum a vývoj