Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Velká Británie musí respektovat evropská pravidla


Poslanci Evropského parlamentu včera na svém plenárním zasedání zdůraznili, že Velká Británie musí dodržovat pravidla EU ohledně volného pohybu osob, dokud je v Unii. Poslanci požadují, aby Komise zajistila, že práva volného pohybu evropských občanů žijících ve Velké Británii (3,1 milionů) budou respektována.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU