Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Jednotný portál EU pro lepší regulaci


Komise spustila prvního března portál pro stakeholdery a občany, kde mohou v rámci legislativního cyklu zasílat připomínky v rámci Agendy lepší regulace ke všem návrhům Komise včetně návrhů implementačních a delegovaných aktů.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU