Archív zpráv

FINANCE: Revize rozpočtu EU v návaznosti na nové priority


Rada se včera dohodla na úpravě víceletého finančního rámce EU na období 2014–2020 s cílem sladit jej s novými prioritami. Rada schválila navýšení prostředků o 6,01 miliardy eur v oblastech jako řešení migrační krize, posilování bezpečnosti, stimulace růstu a tvorbu pracovních míst. Výdajové stropy víceletého finančního rámce se nemění. V zájmu zabránění rizika nahromadění nadměrného objemu neuhrazených plateb jsou rozšířeny možnosti převádění nevyužitých plateb z jednoho roku do let následujících. Revidované nařízení o víceletém finančním rámci musí ještě odsouhlasit Evropský parlament, aby jej mohla jednomyslně přijmout Rada.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Zajímavosti a postřehy z EU