Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Dohoda na podporu aktivního stárnutí


Zástupci evropských zaměstnavatelských a odborových organizací včera podepsali rámcovou dohodu týkající se aktivního stárnutí. Cílem dohody je podpořit zaměstnavatele ve vytváření bezpečného a stimulujícího pracovního prostředí pro zaměstnance všech věkových kategorií, tak aby pracovníci mohli zůstat aktivní až do dosažení důchodového věku. Dohodu podepsali zástupci Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, Evropské asociace malých a středních podniků a řemesel UEAPME, Evropského centra podniků veřejného sektoru CEEP a Evropské odborové konfederace ETUC.

< Archív zpráv       < Zajímavosti a postřehy z EU