Archív zpráv

FINANCE: Evropský parlament chce silnější práva akcionářů


Evropský parlament dnes přijal revidovanou směrnici o právech akcionářů, kterou Komise předložila v dubnu 2014. Akcionáři by měli získat silnější práva ohledně stanovení odměny pro management. Dále by nová pravidla měla usnadnit přeshraniční hlasování a identifikaci akcionářů. Revidovaná směrnice také požaduje po institucionálních investorech a investičních manažerech, aby byli transparentní v tom, jak investují.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Daně, finance, statistiky a studie