Archív zpráv

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Parlament schválil své pozice k odpadové legislativě


Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil 4 zprávy týkající se odpadové legislativy. Poslanci navrhují, aby se podíl recyklovaného odpadu zvýšil ze současných 44 % na 70 % v roce 2030 a aby se míra skládkování snížila na 5 % z celkového objemu odpadu. Pro obalové materiály, jako papír, plasty, sklo, nebo dřevo, navrhují poslanci 80% cíl. Velký důraz Parlament klade na potravinový odpad, kde navrhuje snížení o 30 % do roku 2025 ze současných 89 milionů tun odpadu v EU v roce 2014. Do roku 2030 pak navrhují cíl 50 %. K návrhům se nyní musí vyjádřit členské státy EU v rámci Rady.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí