Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Omezení používání rtuti


Evropský parlament přijal minulý týden nová pravidla omezující používání rtuti. Návrh má za cíl uvést v soulad platné právní předpisy EU s Minamatskou úmluvou o rtuti. Právní předpis nahradí nařízení o zákazu vývozu rtuti z roku 2008 a zároveň obsáhne i jeho ustanovení. Dále omezí dovoz rtuti, zakáže její používání v řemeslné a drobné těžbě zlata, a postupně ukončí její využití ve výrobních procesech. Předpis v neposlední řadě postupně ukončí používání rtuti v zubních plombách do roku 2030 a omezí maximální povolenou lhůtu na dočasné skladování odpadní rtuti na pět roků s možností prodloužení o tři roky.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl