Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Prozatímní dohoda mezi EU a Mercosur v oblasti hospodářské soutěže


Evropská komise dnes zveřejnila zprávu shrnující pokrok ve vyjednávání obchodní dohody s Mercosur. Poslední kolo vyjednávání se konalo 20. března v Buenos Aires. Evropská komise během vyjednávání navrhla změny textu ohledně obchodu a udržitelného rozvoje, přístupu k energiím a surovinám, transparentnosti, přílohu o technických bariérách v automobilovém sektoru a opatření o bilaterální a multilaterální spolupráci v sektoru zemědělství. Vyjednávání během posledního kola probíhalo v rámci 15 pracovních skupin a strany se dohodly, že text zkonsolidují. V oblasti hospodářské soutěže dosáhly EU a Mercosur prozatímní dohody na celém textu. Následující kolo se uskuteční v Buenos Aires na konci května a poté proběhne ještě před začátkem léta.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Energetika       < Průmysl