Archív zpráv

ICT: Země G20 uznaly význam digitálního obchodu pro rozvoj globální ekonomiky


Evropská asociace digitálního průmyslu DIGITALEUROPE přivítala ministerskou deklaraci ohledně digitální ekonomiky vydanou na setkání ministrů pro digitální záležitosti zemí G20, které se konalo minulý týden v Düsseldorfu. Ministři v deklaraci uznávají význam digitálního obchodu pro rozvoj inovací, růst a podporu malého a středního podnikání. DIGITALEUROPE vyzývá zástupce zemí G20, aby se v oblasti digitálního obchodu zaměřili zejména na volný tok informací, kybernetickou bezpečnost, podporu digitálních platforem, práva duševního vlastnictví, globální standardy, ochranu spotřebitele a transparentnost. DIGITALEUROPE zároveň dodalo, že je zapotřebí se i v digitálním prostředí vyhnout protekcionistických opatřením.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < ICT