Archív zpráv

ZAJÍMAVOSTI: Komise zreviduje Evropskou občanskou iniciativu


Evropská občanská iniciativa je nástroj, který umožňuje občanům za určitých pravidel navrhnout evropskou iniciativu. Pokud zaregistrovaná iniciativa získá podpis min. milionu občanů alespoň ze sedmi členských zemí EU, Komise musí rozhodnout, zda provede legislativní aktivitu. Za pět let fungování tohoto nástroje obdržela Komise 40 iniciativ, 3 z nich získaly minimum milion podpisů, a byly diskutovány na kolegiu komisařů. Dvě z nich vzala Komise v potaz při tvorbě konkrétních politik. EU dnes oslavila den Evropské občanské iniciativy a 1. místopředseda Komise Frans Timmermans oznámil, že Komise plánuje během roku revizi nařízení, které Evropskou občanskou iniciativu upravuje. Cílem je, aby byl nástroj uživatelsky přívětivější. Před létem Komise spustí veřejnou konzultaci na toto téma.


< Archív zpráv       < Zajímavosti a postřehy z EU       < Veřejné konzultace EU       < Ochrana spotřebitele