Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Parlament chce omezit vznik potravinového odpadu


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu dnes přijal zprávu, ve které žádá Evropskou komisi, aby odstranila existující omezení na trhu týkající se potravinových darů. Zároveň by měla Komise představit řešení, které by reagovalo na časté zaměňování data minimální trvanlivosti (best before) s datem spotřeby (use by). Kromě toho by měly být představeny výjimky z platby DPH, které by umožnily u potravinových darů neplatit DPH. O zprávě bude hlasovat Parlament na svém plenárním zasedání v květnu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh