Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: 2300 vědců dnes obdrželo pečeť excelence


Přes dva tisíce vědců dnes od Evropské komise získalo pečeť excelence, která uznává vysokou kvalitu předložených projektů v rámci programu Marie-Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Konkrétně se jedná o projekty, které obdržely 85 % bodů či více, ale nemohly být finančně podpořeny s ohledem na vysoce konkurenční povahu programu MSCA. Pečeť excelence dává vědcům možnost zažádat o alternativní financování na regionální či národní úrovni. Česká republika plánuje v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného z Evropského sociálního fondu spustit výzvu nazvanou Mezinárodní mobilita vědců MSCA-IF s cílem finančně podpořit držitele pečetě excelence. Přesně 2 300 vědců (jednotlivci a organizace) obdrží e-mail s informací, že je možné si certifikát stáhnout na portálu účastníků a další informace jsou k dispozici na webové stránce pro Pečeť Excelence.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Výzkum a vývoj