Archív zpráv

DOPRAVA: Podpora z Nástroje pro propojení Evropy


Členské státy dnes schválily návrh Komise investovat 22,1 milionů euro do synergetických projektů, které podpoří udržitelnou a účinnou infrastrukturu v sektoru dopravy a energetiky. Podpora půjde z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) na sedm projektů. Čtyři projekty se týkají dopravních priorit (mořské dálnice, mořské přístavy a multimodální doprava s důrazem na sektor plynu), dva se týkají sektoru elektřiny (silniční a multimodální modely dopravy) a jeden se týká inteligentních připojení, tzv. smart grids v oblasti železniční dopravy. Žádný z projektů nebude realizován na území ČR.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Energetika       < Doprava