Archív zpráv

DOPRAVA: Komise dnes zahájila infringement s Rakouskem


Evropská komise dnes zahájila s Rakouskem proceduru pro porušení práva EU ohledně uplatňování rakouského zákona pro boj se mzdovým a sociálním dumpingem na dopravní sektor. Komise se domnívá, že tyto praktiky nepřiměřeně omezují vnitřní trh EU. Uplatňování min. mzdy na všechny mezinárodní operace včetně nakládky a vykládky ohrožují svobodu poskytování služeb nepřiměřeným způsobem. Komise na základě pečlivé analýzy a diskuse s rakouskou vládou dnes do Vídně zaslala formální informaci, což je první krok v rámci postupu pro porušení práva EU. Rakouské orgány mají nyní na odpověď dva měsíce.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava