Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Veřejná konzultace Komise k modernizaci obchodního práva


Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci na téma modernizace obchodního práva v EU, která poběží do 6. srpna. Vstupy do konzultace Komisi pomohou při přípravě budoucí iniciativy EU v této oblasti. Nová iniciativa by měla odpovědět na potřeby vnitřního trhu, tj. lepší využití digitálních nástrojů a zajištění jasnějších procedur pro přeshraniční operace a zajištění efektivní ochrany a zlepšení přístupu k relevantním informacím pro dotčené subjekty. Veřejná konzultace se zaměřuje na digitální nástroje a postupy v rámci firemního životního cyklu, přeshraniční mobilitu firem (fúze, rozdělení) a kolizi právních norem pro firmy.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Veřejné konzultace EU