Archív zpráv

ICT: Reakce na přezkum strategie Komise z 10. května


Evropská komise vydala 10. května přezkum své strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu, který shrnuje dosavadní progres a navrhuje další kroky v plnění strategie. Přezkum se zaměřuje na 3 klíčové oblasti, mezi které patří ekonomika založená na datech, kybernetická bezpečnost a online platformy.
 
Na přezkum Komise reagují tři obchodní platformy, BUSINESSEUROPE, DIGITALEUROPE a EUROCHAMBRES (v latest documents). BUSINESSEUROPE a DIGITALEUROPE kroky Komise v zásadě vítají. BUSINESSEUROPE upozorňuje na nutnost vyvážené právní úpravy, která bude pouze tam, kde je to nutné – tedy kde selhává trh. Ten má zůstat přístupný společnostem. Legislativa by měla zůstat technologicky neutrální, aby stačila rychlým změnám. DIGITALEUROPE apeluje na Komisi, aby se zaměřila na rozvoj digitálních schopností ve vzdělávacích systémech. Je podle něj nutné zlepšit digitální schopnosti u pracovníků. Upozorňuje na potřebnou kyberochranu. Dále vyjadřuje své obavy z Nařízení ePrivacy a Směrnice eCommerce. Naopak EUROCHAMBRES kritizuje Komisi pro její zaměření především na zákazníky. Obává se, že kroky Komise povedou spíše k odrazení od přeshraničního online obchodování než jeho posílení. Upozorňuje, že tato úprava má sloužit jak zákazníkům, tak obchodníkům. Lepší prostředí pro obchodníky se totiž ve finále také odrazí v lepší nabídce pro zákazníky.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT