Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Oběhové hospodářství - Mise do Kolumbie (16. - 19. října 2017)


Evropská komise pořádá obchodní misi do Kolumbie ve dnech 16. až 19. října 2017 na téma Oběhové hospodářství, společně s Forém oběhového hospodářství amerického kontinentu (CEFA). Program zahrnuje setkání na vysoké úrovni a technické schůzky s veřejnými orgány, mezinárodními organizacemi a podnikatelskými organizacemi, a vedlejší akce týkající se biologické rozmanitosti. Účast pro firmy je bezplatná, cestovní náklady a náklady na ubytování si hradí účastníci sami. Zde můžete stáhnout návrh agendy.

 

Registrace je otevřena do 31. července a pouze pro společnosti v EU. Registrujte se zde. Po dosažení maximálního počtu účastníků se registrace může uzavřít dříve.


< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Podpora podnikání       < Životní prostředí