Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Nižší cla pro Srí Lanku


Evropská komise oznámila, že od pátku 19. května odstraní významnou část zbývajících cel pro výrobky ze Srí Lanky mířící na evropský trh. Na druhou stranu srílanská vláda slíbila efektivně implementovat opatření na zlepšení lidských práv, ochrany životního prostředí a řádné správy. Odstranění cel se bude týkat 66 % celních položek, včetně textilních výrobků a rybolovu.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod