Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Při obchodním vyjednávání musí o investicích rozhodovat členské státy


Soudní dvůr EU dne 16. května rozhodl v případu Singapur iniciovaném Evropskou komisí. Rozhodnutí je relevantní pro oblast vyjednávání obchodních dohod EU a kompetencí Unie směrem k členským státům. Soud rozhodl, že Evropská komise má výlučnou pravomoc v oblasti dopravy, duševního vlastnictví a udržitelného rozvoje. Oblast investic a řešení sporů nebude moci být rozhodována bez souhlasu členských států. Znamená to, že dohoda o volném obchodu se Singapurem, která obsahuje investiční ustanovení, se tímto stává smíšenou dohodou, tj. že všechny národní parlamenty (a tam kde je nutné i regionální parlamenty) ji budou muset ratifikovat, podobně jako tomu bylo v případě dohody s Kanadou.


< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod