Archív zpráv

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU a Japonsko podporují dokončení obchodní dohody


Konfederace evropského podnikání BusinessEurope pořádala ve středu 17. 5. pracovní snídaní věnovanou pokroku ve vyjednávání dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Mezi klíčové body dohody řadí generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer zajištění přístupu na trh, odstraněni netarifních bariér, ochranu geografických označení, vytvoření mechanismu pro kvalitní nastavení regulatorní spolupráce a také zajištění přístupu k veřejným zakázkám. Hlavní vyjednavatel dohody na straně Japonska Yoichi Suzuki uvedl, že EU je pro Japonsko ideální obchodní partner, kterému záleží na liberalizaci obchodu a zajištění ochrany spotřebitelů.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod