Archív zpráv

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Má být definice MSP revidována?


Evropská komise včera zveřejnila předběžné hodnocení dopadu týkající se případné revize definice malých a středních podniků EU. Původní definice pochází z roku 2003, kdy Komise zveřejnila své doporučení. Komise však tvrdí, že současná definice a finanční limity většinu malých a středních podniků odrazují od růstu kvůli obavám, že ztratí svůj preferenční status MSP. Posouzení dopadu nestanoví žádné záměry na změnu definice z hlediska počtu zaměstnanců. Své podněty k revizi MSP je možné zasílat Komisi do 6. července.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky