Archív zpráv

ICT: Rada schválila pravidla pro přístup ke službám obsahu on-line


Rada včera přijala nová pravidla, která umožní spotřebitelům, kteří si zaplatili za služby online obsahu v jejich domovské zemi, přístup k nim při návštěvě jiné země v rámci EU. Aktuální překážky přeshraniční přenositelnosti on-line služeb vznikají na základě toho, že práva na přenos obsahu, která jsou chráněna autorským právem, jsou často licencována na územní bázi. Bezplatné služby, jako jsou služby poskytované některými veřejnoprávními vysílači, budou mít možnost využít tohoto nařízení za předpokladu, že ověří zemi bydliště svých účastníků. Nová pravidla se začnou uplatňovat v prvním čtvrtletí roku 2018. Nařízení bylo přijato na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci bez diskuse a následuje hlasování Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky       < Ochrana spotřebitele