Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Rada přijala obecný přístup k přeshraničnímu doručování zásilek


Rada dnes přijala obecný přístup k návrhu nařízení ohledně přeshraničních služeb pro doručování zásilek v EU. V rámci obecného přístupu Rady vytvoří Komise internetovou stránku, na níž budou zobrazeny přeshraniční sazby za dodávky nabízené dodavatelskými podniky. Tato webová stránka usnadní spotřebitelům a společnostem porovnat sazby. Malé dodavatelské společnosti budou z povinnosti vyjmuty. Text Rady obsahuje zvláštní ustanovení pro monitorování a případné hodnocení cen nabízených poskytovateli všeobecných služeb. Tito operátoři jsou povinni poskytovat cenově dostupné a nákladově orientované služby a na oplátku obdržet určité úlevy jako osvobození od DPH. Sankce, které budou uloženy v případě porušení předpisů, budou stanoveny členskými státy.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky       < Ochrana spotřebitele