Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Inovační výkonnost EU se zvyšuje, mezi státy jsou ale značné rozdíly


Evropská komise včera vydala Evropský srovnávací přehled inovací pro rok 2017, který ukazuje, že EU se daří zlepšovat výkonnost v oblasti inovací, nicméně vývoj v jednotlivých členských státech je značně nerovnoměrný. Celkově se inovační výkonnost zvýšila v 15 členských státech a první příčku opět obsadilo Švédsko. Nejvyšší nárůst výkonnosti zaznamenala Litva, Malta, Nizozemí a Rakousko. Z globálního pohledu se inovační výkonnost EU přibližuje USA a Kanadě, nicméně stále značně ztrácí na Jižní Koreu a Japonsko.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Výzkum a vývoj