Archív zpráv

DOPRAVA: Má být letecká doprava zahrnuta do systému pro obchodování s emisemi?


Rada včera získala vyjednávací postoj k prodloužení platnosti stávajících ustanovení vztahujících se na činnosti v oblasti letectví, jež jsou stanovena v nařízení o systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), i na období po roce 2016 a k přípravám na provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021. Kompromis podporuje zachovat stávající omezení v rámci oblasti působnosti EU ETS, a to zejména prodloužením platnosti výjimky pro lety mimo EHP, přezkum s ohledem na provádění celosvětového tržního opatření v rámci EU a v návaznosti na přezkum zavést v letecké dopravě od roku 2021 používání lineárního faktoru snížení pro provozovatele letadel. Rada nyní zahájí jednání s Evropským parlamentem.

 


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Doprava