Archív zpráv

ENERGETIKA: Rada se dohodla na pozici ke směrnici o energetické účinnosti


Rada se včera dohodla na své společné pozici k revizi směrnice o energetické účinnosti, jejímž cílem je upravit stávající opatření v oblasti energetické účinnosti tak, aby EU splnila své cíle stanovené pro roky 2020 a 2030. Cílem směrnice je zvýšit energetickou účinnost o 30 %. Díky dohodě mohou být zahájena jednání v rámci trialogu s Parlamentem a Komisí.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika