Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Akční plán proti antimikrobiální rezistenci


Antimikrobiální rezistence je celosvětovou hrozbou a v roce 2050 by mohla způsobovat více úmrtí než rakovina. Komise proto dnes přijala nový akční plán proti antimikrobiální rezistenci. Akční plán vychází z přístupu „jedno zdraví“, který se týká rezistence u lidí i zvířat. Komise současně na základě plánu přijala první dokument: Pokyny EU ohledně uvážlivého používání antimikrobiálních látek, pokud jde o lidské zdraví.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl