Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Komise otevřela konzultaci o spotřebitelském právu v EU


Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na spotřebitelské právo v EU. Cílem konzultace je zjistit názory spotřebitelů, firem a asociací na stávající úroveň ochrany spotřebitelů v EU a způsoby, jak úroveň ochrany zvýšit. Konzultace se mimo jiné zaměřuje také na online tržiště a služby, za které uživatelé „platí“ svými daty. Konzultace je otevřená do 8. října.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Veřejné konzultace EU       < Ochrana spotřebitele