Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Zemědělsko-potravinářská mise do Saudské Arábie a Íránu


Společnosti v oblasti zemědělsko-potravinářského sektoru se zájmem o export do Saudské Arábie a Írán se mohou zúčastnit obchodní mise vedené komisařem Hoganem, který je zodpovědný za zemědělství a rozvoj venkova. Mise se koná ve dnech 7-12. listopadu. Společnosti se budou moci účastnit B2B jednání a podnikatelského fóra včetně návštěvy zajímavých míst. Pro Saudskou Arábii Komise identifikovala tyto priority: Drůbeží a hovězí maso, mléčné výrobky, čerstvé a zmrazené ovoce a zelenina, olivový olej, pečivo, cukrovinky a čokoládové výrobky, obiloviny pro lidskou spotřebu, krmiva / obiloviny pro zvířata. Pro Írán: mléčné výrobky, maso (zejména hovězí a ovčí maso), olivový olej, obiloviny a olejnatá semena, potravinářské a krmné přídatné látky a genetické materiály (rostlinného i živočišného původu). Jiné odvětví, jako je ovoce a zelenina nebo cukrovinky, mohou být rovněž zváženy s ohledem na posílenou spolupráci s iránským agropotravinárským odvětvím. Přednost bude dána výrobcům potravin s označením halal.

 

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven na 10. července. Komise potvrdí registraci do konce července. Více informací lze získat na tomto e-mailu: chafea-agri-events@ec.europa.eu.

 


< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Podpora podnikání