Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Europoslanci chtějí odolnější a kvalitnější výrobky


Evropský parlament dnes přijal nelegislativní usnesení, ve kterém žádá Evropskou komisi, členské státy a výrobce, aby přijali opatření, která zajistí, že budou spotřebitelé využívat odolné a vysoce kvalitní výrobky, jež mohou být opraveny a modernizovány. Dále žádá Komisi, aby zvážila „dobrovolné evropské označení“, které by se týkalo zejména odolnosti a ekodesignu výrobku, možnosti jeho modernizace v souladu s technickým pokrokem a jeho opravitelnosti. Poslanci také navrhují vytvořit „počítadla opotřebení“ u nejdůležitějších spotřebních výrobků, zejména u velkých elektrospotřebičů s cílem zajistit lepší informovanost spotřebitelů.


< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl