Archív zpráv

MSP: Má se změnit definice MSP?


Evropský hospodářská a sociální výbor včera schválil stanovisko z vlastní iniciativy zaměřené na efektivnost politik pro MSP. EHSV se domnívá, že vytváření a implementace politik pro MSP často kvalitou neodpovídají významu, jaký MSP v ekonomice EU mají. Složitá administrativní pravidla jsou stále přítomna v podpůrných politikách EU pro MSP i u dotačních nástrojů. Uplatňování testu MSP a principu jen jednou by mělo být právně závazné. Vedle toho EHSV navrhuje, aby Evropská komise zhodnotila, zda je současná definice pro MSP odpovídající s ohledem na jejich heterogenitu, odvětvovou dynamiku, specifické rysy a rozmanitost v průběhu posledního desetiletí.


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky