Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Nárůst překážek na vnitřním trhu je skutečností


Evropská komise dnes vydala výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU a Srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu. Přehled ukazuje, že se sice většina překážek bránících volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu odbourává, ale v některých oblastech situace stagnuje či se dokonce zhoršuje. Výroční zpráva za rok 2016 ukazuje na značný nárůst (o 21 %) otevřených případů porušení Smlouvy ve srovnání s předchozím rokem, čímž bylo dosaženo pětiletého maxima. Zeměmi s nejvyšším počtem otevřených případů nesprávného provedení a/nebo nesprávného uplatňování práva EU jsou Německo a Španělsko. Proceduru nesprávného provedení/uplatňování práva EU vede Komise s ČR ve 27 případech (průměr EU činí 24), polovinu tvoří případy v oblasti životního prostředí a dopravy. Transpoziční deficit ČR se oproti předchozímu roku zdvojnásobil z 0,8 % na 1,5 %. Částečně za tím stojí skutečnost, že bylo třeba přijmout 66 nových směrnic (47 směrnic v roce 2015).

 

 

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU       < Životní prostředí       < Doprava